مهندسی

بیمه مهندسی

بیمه های مهندسی

این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار "اصلی‌ و فرعی"، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.

.

دانستنیهای بیمه مهندسی

 •  

   تمام خطر مقاطعه کاری
  ماشين آلات کارگاهي
  تمام خطر نصب
  پول در صندوق
  پول در گردش

   

   

  بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاری

   

  بیمه گذار

  کارفرما و پیمانکار اصلی ،بیمه گذار این بیمه نامه میباشند؛ با این وجود در این بیمه نامه منافع سایر پیمانکاران و اشخاصی که به هر نوعی در کار ساختمانی مشارکت دارند نیز میتواند تحت پوشش قرار گیرد.

  موضوع بیمه
  ساخت و احداث انواع پروژه های ساختمانی از قبیل ساختمان های مسکونی و اداری ، بیمارستان ها، مدارس، کارخانجات، نیروگاه ها، فرودگاه ها، تآسیسات راه آهن، پل ها، سدها و یا هر نوع فعالیت ساختمانی دیگر موضوع این بیمه نامه را تشکیل میدهند.

  مدت بیمه
  مدت بیمه برابر با کل دوره ساخت است و از زمان شروع پروژه آغاز و در زمان تحویل پروژه توسط پیمانکار به صاحب کار و شروع بهره برداری از بنای تکمیل شده و یا هر بخش تکمیل شده از آن خاتمه می یابد. در این بیمه نامه تعهدات پیمانکار طی دوره نگهداری در چارچوب شرایط معینی نیز تحت پوشش قرار میگیرد.

  خطرهای تحت پوشش
  این بیمه نامه از انواع بیمه های تمام خطر است. خسارت واقع شده به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، تحت پوشش بیمه نامه خواهد بود؛ مگر اینکه در بخش استثنائات بیمه نامه ذکر شده باشد. مهم ترین خطرهایی که خسارت های ناشی از آنها قابل جبران است عبارتند از : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، هر نوع طوفان، زمین لرزه، نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها، سرقت، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توآم با سوء نیت و به طور کلی هر نوع خسارت دیگری مشروط به این که در بیمه نامه به صورت مشخصی استثناء نشده باشد.
  اقلامی که بیمه میشوند
  این بیمه نامه علاوه بر کار موضوع قرارداد (شامل مصالح و دستمزدها) لوازم، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی مورد استفاده برای اجرای کار، هزینه از بین بردن ضایعات ناشی از وقوع خطرهای تحت پوشش، خسارت های وارد بر اموال مجاور، خسارت های مالی و جانی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش قرار میدهد.

   

   

  بیمه نامه ماشین آلات کارگاهی

   

  این بیمه نامه از انواع بیمه های تمام خطر است که انواع ماشین آلاتی که فاقد شماره شهربانی بوده و اجازه تردد در جاده های عمومی را ندارند و همچنین تآسیساتی که به طور معمول از آنها در پروژه ها استفاده میشود را تحت پوشش قرار میدهد. مانند انواع جرثقیل، لودر، بلدوزر، دستگاه های تهیه شن و ماسه، آسفالت و... مدت بیمه در این بیمه نامه سالیانه بوده و هر سال نیز قابل تمدید است.

   

   

  بیمه نامه تمام خطر نصب

   

  بیمه گذار

  کلیه اشخاصی که به هر نحو در اجرای یک پروژه نصب مشارکت دارند، بیمه گذار تلقی میشوند؛ از جمله کارفرما، پیمانکار نصب، سازنده ماشین آلات (مشروط به اینکه عملیات نصب را نیز به عهده داشته باشد).

  موضوع بیمه
  نصب و آزمایش کامل انواع ماشین آلات و دستگاه ها از قبیل توربین ها، ژنراتورها، دیگ های بخار، کمپرسورها، خطوط هوایی، انتقال نیرو، خطوط لوله، مخازن، پل های فلزی و انواع کارخانه.

  مدت بیمه
  مدت بیمه عبارت از کل دوره نصب و راه اندازی که از تاریخ ورود ماشین آلات به محل مورد نصب شروع شده و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد. ورود ماشین آلات به محل مورد نصب آغاز و پس از پایان راه اندازی و تحویل کار موضوع قرارداد به کارفرما بنابر این که کدامیک زودتر انجام شود خاتمه میابد و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد.

  خطرهای تحت پوشش
  باین بیمه نامه از انواع بیمه های تمام خطر است. خسارت واقع شده به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، تحت پوشش است، مگر اینکه در بخش استثنائات بیمه نامه ذکر شده باشد. مهم ترین خطرهایی که خسارت ناشی از آنها قابل جبران است عبارتند از: آتش سوزی، صاعقه، انفجار،سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، هر نوع طوفان، زمین لرزه، نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها، سرقت، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توآم با سء نیت و به طور کلی هر نوع خسارت دیگری مشروط به اینکه در بیمه نامه به صورت مشخص استثناء نشده باشد.
  اقلامی که بیمه میشوند
  این بیمه نامه، علاوه بر ماشین آلاتی که میبایست نصب و راه اندازی شوند، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و نصب آنها، لوازم، تجهیزات و ماشین آلاتی که از آنها برای نصب استفاده میشود، هزینه از بین بردن ضایعات ناشی از وقوع خطرهای بیمه شده ، اموال مجاور و همچنین خسارات مالی و جانی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش قرار میدهد.

   

   

   

  بیمه نامه پول در صندوق

   

  در یانی توع بیمه ، پول (اسکناس و یا وجوه رایج مملکتی)، سکه ( به استثنای مسکوکات گرانبها) چک بانکی و تمبرهای مالیاتی موجود در صندوق و خزانه مؤسسات، شرکت ها و بانک ها مادامی که در صندوق یا خزانه مذکور نگهداری میشود، در مقابل خطر سرقت یا شکست حرز تحت پوشش بیمه ای است. در ضمن چنانجه محل استقرار صندوق یا خزانه متعلق به بیمه گذار باشد، خسارت های وارد به محل مورد بیمه در نتیجه سرقت یا اقدام به سرقت نیز تحت پوشش میباشد.

   

   

  بیمه نامه پول در گردش

   

  در این نوع بیمه، کلیه وجوه در حین نقل و انتقال از یک نقطه به نقاط دیگر در مقابل خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سرقت (اعم از مسلحانه یا غیر مسلحانه با جبر و عنف) تحت پوشش این بیمه است.

   

   

   

   

   

 • مدارك لازم جهت صدور بيمه هاي مهندسی

   

  بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاری (CAR)
  1.تکمیل فرم پیشنهاد
  2.پیمان
  3.جدول زمان بندی پروژه
  4.نقشه جانمایی
  5.گزارش مطالعات مشاور پروژه
  6.ارزش تفکیکی سرمایه
  7.پروانه ساختمان
  8.مطالعات مکانیک خاک (ژئوتکنیک )
  9.بازدید از پروژه

   

   

  بیمه نامه تمام خطر نصب (EAR)ش


  1.تکمیل فرم پیشنهاد
  2.پیمان
  3.جدول زمان بندی پروژه
  4.نقشه جانمایی
  5.گزارش مطالعات مشاور پروژه
  6.لیست اقلام مورد نصب
  7.بازدید از پروژه

   

   

  بیمه نامه ماشین آلات (CPM)ش


  1.تکمیل فرم پیشنهاد
  2.لیست ماشین آلات به تفکیک سرمایه
  3.بازدید از ماشین آلات

  بیمه نامه شکست ماشین آلات (BM)
  1.تکمیل فرم پیشنهاد
  2.بازدید از مورد بیمه
  3.لیست اقلام با ذکر بامشخصات

   

  بیمه نامه تجهیزات الکترونیک و رایانه


  1.تکمیل فرم پیشنهاد
  2.بازدید از مورد بیمه
  3.لیست اقلام با ذکر بامشخصات

  بیمه نامه اموال
  1.تکمیل فرم پیشنهاد
  2.بازدید
  3.لیست اموال

   

   

  بیمه نامه فساد کالا


  1.تکمیل فرم پیشنهاد
  2.بازدید
  3.مشخصات سردخانه از جمله یخچال ها
  4.متوسط میزان موجودی کالا به صورت روزانه
  5.لیست موجودی کالا

  *مدارک مورد نیاز که در بیمه نامه های فوق به آن اشاره شد با توجه به موضوع پروژه و *مدارک مورد نیاز که در بیمه نامه های فوق به آن اشاره شد با توجه به موضوع پروژه و بنا به صلاحدید بیمه گر متغیر می باشد .

   

   

  لیست مدارک مورد لزوم صدور بیمه نامه های پول ، کشتی و هواپیما

  الف. تکمیل کامل پیشنهاد ممهور به مهر و امضاو تاریخ
  1.در تکمیل پیشنهاد ، نام شخص هماهنگ کننده و تلفن جهت بازدید در صورت لزوم هماهنگی بیشتر ضروری است.
  2.در تکمیل پیبشنهاد پول در صندوق ، لازم است موارد ذیل مد نظر قرار گیرد :
  - اعلام حداکثر سرمایه ای که ممکن است در طول سال در صندوق نگهداری گردد .
  - ذکر مشخصات کامل صندوق ( ابعاد ، رمز دار بودن یا نبودن ) ، محل استقرار گاو صندوق در داخل ساختمان (در صورت تعدد صندوقها ، اعلام موجودی هر صندوق به تفکیک)
  3.در تکمیل پیشنهاد پول در راه ، لازم است موارد ذیل مد نظر قرار گیرد :
  - نحوه حمل پول : پیاده، موتور یا ماشین ( شخصی ، شرکتی یا کرایه )
  - مسیرهای حمل پول
  - مبدا و مقصد و طول مسیر
  - تطابق تقریبی میزان کل حمل پول در سال با حداکثر میزان وجوه مورد نقل و انتقال برای هر بار و تعداد دفعات حمل پول در ماه و سال .
  به طور مثال جهت به دست آوردن میزان تقریبی حمل پول در سال می توان به صورت زیر عمل نمود:
  12 × تعداد دفعات حمل پول در ماه × میزان وجوه مورد نقل و انتقال برای هر بار

  ب. در صورت داشتن سابقه بیمه ای ارائه کپی از بیمه پیشین .
  ج. ارائه گواهی های معتبر مربوط به بیمه شناور:
  (گواهینامه قابلیت دریانوردی _ گواهینامه معتبر موسسه رده بندی _ گواهینامه ثبت شناور _ گواهی رده بندی بدنه و ماشین آلات شناور و سایر گواهینامه های مربوط به مورد بیمه ( در بازرسیهای دوره ای ، گواهینامه معتبر مورد نیاز می باشد )
  د. ارائه گواهی های معتبر مربوط به بیمه هواپیما ( اعم از سبک ، فوق سبک ) :
  (گواهینا مه صلاحیت پروازو قابلیت هوانوردی_ مجوز سازمان هواپیمایی کشوری _ گواهینامه ثبت هواپیما و سایر گواهی های معتبر مربوط به مورد بیمه )
  ه. درخواست کتبی صدور از جانب بیمه گذار جهت صدور بیمه نامه .
  و. اخذ حق بیمه از بیمه گذار. • مدارك لازم زمان اعلام خسارت بيمه هاي مهندسی


  1.اعلام خسارت توسـط بیمه گذار بهمراه شماره تماس به منظور هماهنگی جهت بازدید کارشنـاس (در صورت لزوم).
  2.بازدید کارشناس و برآورد خسارت .
  3.تحویل مدارک مورد نیاز (جواز ساختمانی ، قرارداد انجام پروژه ، نقشه های اجرائی و غیره) .
  4.بررسی پرونده توسط کارشناس و تطبیق با شرایط و مقررات بیمه نامه.
  5.ارسال پرونده به حسابداری جهت صدور چک و حواله .
  6.تحویل چک به زیاندیده در قبال امضاء مفاصا حساب .

برای مشاوره و صدور بیمه نامه با ما تماس بگیرید.

امروز تماس با ما


   
     دفتر مرکزی:
   
      تهران، سهروردی شمالی پایین تراز دکتر بهشتی
      پلاک ۳۶۸، طبقه۲، واحد4
      تلفن:۸۳۸۳۰-۰۲۱، فکس: 88527676-021
 
                                                                                 سایرشعبات    
 

S5 جعبه

ورود به سیستم

ثبت نام کاربران

تقویم